Obchodní právo

Obchodní právo

Služby související se založením a správou obchodní korporace, statusové věci obchodních společností, dále pomoc při vytváření, připomínkování a revize smluv obchodní povahy (smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo), zastupování v obchodněprávních sporech.