Mgr.

Pavla Rajmanová

advokátka

Moje služby

Jak vám mohu pomoci

Ve své praxi se věnuji právu občanskému, obchodnímu, rodinnému, smluvní agendě a veřejným zakázkám.
V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz, kontaktujte mne prosím e-mailem, telefonicky, nebo prostřednictvím služby e-advokacie.

Právo občanské

Občanskoprávní vztahy, vlastnické právo, kupní smlouvy na nemovitosti...

Právo obchodní

Založení společnosti s.r.o., majetkové vypořádání z obchodních společností a další služby pro firmy...

Právo rodinné

Rozvody, majetkové vypořádání po rozvodu, společné jmění manželů...

Smluvní agenda

Příprava, sepisování a posuzování všech typů smluv...

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Právní poradenství

This is just placeholder text.

Profil

Jako samostatná advokátka provozuji generální praxi v Hradci Králové. Svým klientům poskytuji komplexní služby ve všech oblastech práva České republiky, se specializací na rodinné právo (rozvody, majetkové vypořádání po rozvodu, společné jmění manželů), právo občanské (občanskoprávní vztahy, vlastnické právo, kupní smlouvy na nemovitosti) a obchodní (založení společnosti s.r.o., majetkové vypořádání z obchodních společností a další služby pro firmy) smluvní agendu a GDPR.

V roce 2000 jsem ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jako samostatný advokát provozuji svou praxi od roku 2004.

Každý klient je specifický, každý případ je jiný. Někdy nestačí jen odborně poradit, klienty se proto snažím podpořit na jejich cestě za dosažením jejich zájmů a cílů také ve spolupráci s odborníky v oblasti psychologie. Pro advokáta není větším oceněním jeho práce a úsilí než vyhraný spor. V tomto ohledu si velmi vážím a cením si názoru svých bývalých i stávajících klientů na moje zastoupení v jejich případech.

V případě, že dojde mezi advokátem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká advokátní komora
Národní tř. 16
110 00 Praha 1
e-mail: epodatelna@cak.cz
ID datové schránky: n69admd

Reference klientů

Na sekci se pracuje...

Odměna advokátky

Kontakt