Rodinné právo

Rodinné právo

Poskytnu vám profesionální právní pomoc v otázkách rozvodu manželství, péče o děti, a vypořádání majetku. Období ukončení partnerství či manželství je vždy citlivé, protože má dvě roviny. Rovinu právní, a rovinu emocionální. S klienty pracujeme na tom, abychom toto období společně prošli korektně, a s respektem k přáním a představám klientů našli to nejlepší právní řešení.

Nabízím pomoc a právní zastoupení v řízeních o rozvod manželství, v řízení o určení péče a výživy k dětem, sepis smluv o vypořádání společného jmění manželů.Obdobné právní služby nabízím i pro nesezdané partnery, samozřejmě s respektováním právních specifik, který tento typ soužítí má.